Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ultimele

UN CONSILIER ACUZA

Consilierul Mircea Irimescu a adresat prefectului o plângere împotriva secretarului Haralambie Herghelegiu şi o scrisoare deschisă către primarul Aurel Olărean. Pe data de 20 noe., este convocată sedinţa Consiliului Local, pe a cărei ordine de zi se află un proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier a domnului Irimescu.

Scrisoare deschisă adresată primarului Aurel Olarean

Domnule primar,

Apelez la această formă publică de a mă vă adresa deoarece am dubii faţă de corectitudinea cu care vă susţineţi „Proiectul de hotărâre”  prin care solicitaţi Consiliului Local Rădăuţi constatarea încetării de drept a mandatului meu de consilier local. Îndoiala mea este legată de graba cu care aţi introdus acest document pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare din data de 14 noiembrie 2008, de omiterea de a prezenta deliberativului local toate documentele pe care le aveaţi la dispoziţie legate de această chestiune şi de forma total distorsionată prin care aţi făcut public demersul dumneavoastră în mijloacele media care vă sunt obediente, adică postul de televiziune şi postul de radio care, până mai ieri, erau proprietatea dumneavoastră şi despre care acum susţineţi că nu vă mai aparţin.

Încălcând cu intenţie art. 12 din Legea 393/2004, aţi introdus proiectul de hotărâre mai sus amintit printre celelalte documente supuse şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi din data de 14 noiembrie 2008, fapt ce a condus la respingerea ordinii de zi a acelei şedinţe şi suspendarea ei. Pentru a crea presiune asupra consilierilor prezenţi aţi sugerat că şedinţa este de importanţă capitală, – în realitate fiind vorba despre o şedinţă extraordinară care nu se justifica, şedinţa ordinară a lunii noiembrie urmând să se ţină doar peste şase zile.

Deşi la data desfăşurării şedinţei extraordinare, vă aflaţi în posesia punctului de vedere oficial al PNŢCD (adresa nr. 775/06.11.2008) cu privire la problema în discuţie, punct de vedere solicitat de dumneavoastră prin scrisoarea nr.12650/31.10.2008, aţi ascuns acest document şi nu l-aţi prezentat consilierilor. Este o formă gravă de cenzurare a informaţiilor destinate a fi supuse atenţiei consiliului local care ridică semne de întrebare asupra adevăratelor scopuri pe care le urmăriţi. Asta cu atât mai mult cu cât, profitând de complicitatea pe care v-o acordă secretarul primăriei, nici în documentaţia pe care aţi pus-o la dispoziţia consilierilor pentru următoarea şedinţă ordinară a consiliului local nu se regăseşte acest document. Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul că aţi omis, probabil intenţionat, să cereţi un punct de vedere similar şi PNL-ului al cărui răspuns ar fi putut clarifica chestiunea în discuţie.

În materialele difuzate de cele două mijloace media amintite, practicându-se o cenzură tipică totalitarismelor politice, nu s-au prezentat  momentele din şedinţă în care domnul consilier Dorin Vataman a documentat ilegalitatea introducerii demersului dumneavoastră pe ordinea de zi a unei şedinţe extraordinare a consiliului local, prin citarea integrală a textului articolului de lege pe care l-aţi încălcat şi a cerut intrarea în legalitate.

Date fiind aceste stări de fapt, pentru buna desfăşurare a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi care va analiza „pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale în numele cărora a fost ales” (art. 9, aliniat h1) din legea 393/2004), convocată pentru data de 20 noiembrie 2008, vă pun la dispoziţie – multiplicate pentru a fi înmânate fiecărui membru al consiliului local – următoarele documente:

Adresa nr. 775/06.11.2008 a organizaţiei judeţene a PNŢCD Suceava;

Protocolul de colaborare încheiat între organizaţiile judeţene ale PNL şi PNŢCD;

Contractul de donaţie nr. 24/ 29.10.2008;

Extrasul de cont al BCR din data de 03.11.2008;

–   Extras din ziarul „Gândul” din 30.09.2008.

De asemenea vă solicit  ca aceste documente să fie trimise şi numitului Buzilă Traian din Rădăuţi care a adresat o petiţie Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi legată de problema în discuţie.

Consilier local

Mircea Irimescu

Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

bijuterii
nadă
pescuit

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro