Connect with us

Hi, what are you looking for?

STIRI

Ședința ordinară a Consiliului Local Rădăuți 31 octombrie 2019

sdr_soft

Urmăriți o ședință la care orice comentarii sunt de prisos.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 31.10.2019

 

 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 09.2019.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava iniţiator, primarNistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţşi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al municipiului Rădăuţi iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Reparaţii acoperiş (şarpantă şi învelitoare) la clădirea din str. Piaţa Unirii nr. 67 “ iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Există aviz de la comisia de specialitate;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţi iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Există aviz de la comisia de specialitate;
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Rădăuți a imobilului cu nr. cadastral 31294 Rădăuți, nr. topo 4040/316 din strada Obor f.n Municipiul Rădăuți și radierea dreptului de folosință înscris pentru Agenția Națională pentru Locuințe, pentru imobilul cu nr. cadastral 31294 Rădăuți, nr. topo 4040/316 din str. Obor f.n Municipiul Rădăuți –iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 222 din 24.11.2016 privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Rădăuţi şi o persoana juridică, în vederea derulării activităţii de capturare, transport şi predare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Rădăuţi, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator viceprimar, Bogdan Andrei Loghin;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia de administraţie publică locală juridică, disciplina, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea şi suplimentarea unor posturi iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia de administraţie publică locală juridică, disciplina, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în municipiul Rădăuţi, str. Pandurilor f.nr., identic cu imobilul cu nr. cadastral:54516iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică, a unor spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situate în Municipiului Rădăuţi, str. Ştefan cel Mare nr. 25, spaţii aflate în domeniul privat al municipiului iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării şi sistematizării unui acces rutier şi pietonal din DN 2H – Calea Bucovinei, municipiul Rădăuţi, la spaţiul comercial ce se va construi pe parcela cu nr. cadastral 53582 Rădăuţi– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de Onoare al Municipiului Rădăuţi”iniţiator, primarNistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia de administraţie publică locală juridică, disciplina, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;
 • Se solicită aviz de la Comisia consultativă de specialitate;
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscaleiniţiator, primarNistor Tatar;
 • Există aviz de la comisia de specialitate;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare al terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat sub garajul din strada Volovăţului f.n., în suprafaţă de 18 mp, către Moroşanu Grigore şi Moroşanu Elena, beneficiari ai dreptului de preemţiune– iniţiator, primarNistor Tatar;
 • Există avize de la comisiile de specilalitate.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 207/29.08.2019 privind aprobarea vânzării directe a imobilelor, aparţinând domeniului privat al Municipiului Rădăuți, situate în str. Ştefan cel Mare nr. 35, către Ursescu Victor Silviuiniţiator, primarNistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 39 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Calea Bucovinei, nr. 3C şi concesionarea acestuia către Firma EMISOP COM S.R.L., fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţiei – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 1 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. 22 Decembrie, nr. 17, sc. A şi concesionarea acestuia către Stigleţ Ilie şi Stigleţ Georgeta, fără licitaţie publică, în vederea construirii unei scări de acces – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a imobilului, apartinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, teren în suprafaţă de 31 mp, situat în Rădăuţi, str. Călăraşi f.n, judeţul Suceava către Ciurariu-Ruscior Lucia iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există aviz de la comisia de specialitate;
 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă şi aprobarea preţului de vânzare a terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi în suprafaţă de 18 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. Călăraşi nr. 10A, către Sticleţ Simion şi Sticleţ Lidia iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a imobilului, teren curţi-construcţii în suprafaţă de 300 mp, situate în Rădăuţi, str. Pozenului nr. 63, judeţul Suceava şi aprobarea vânzării directe a acestui teren către Lupaşcu Ciprian-Dumitru şi Lupaşcu Mihaela-Alina – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a imobilului, teren curţi-construcţii în suprafaţă de 300 mp, situate în Rădăuţi, str. Mihai Pitei f.n, judeţul Suceava şi aprobarea vânzării directe a acestui teren către Rusu Beniamin şi Rusu Lucia – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a imobilului teren curţi-construcţii în suprafaţă de 300 mp, situat în Rădăuţi, str. Tolocii nr. 12A, judeţul Suceava şi aprobarea vânzării directe a acestui teren către Bălan Teodor – Dănuţ– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există aviz de la comisia de specilalitate.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, teren curţi-construcţii în suprafaţă de 334 mp, situat în Rădăuţi, str. Dimitrie Dan f.n, judeţul Suceava către Ardelean Petru-Ghiocel şi Ardelean Florentina– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situate în str. Pictor Grigorescu nr. 5, către Bostan Elena– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există aviz de la comisia de specilalitate.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situate în str. Petre Liciuf.n, către Cerni Daiana – Mariana– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există aviz de la comisia de specilalitate.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situate în str. Mihai Pitei nr. 23 către Caraiman Ioan – Daniel şi Caraiman Cornelia– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există aviz de la comisia de specilalitate.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a cotei de 2/5 din imobilul, apartinând domeniului privat al municipiului Rădăuți, situate în str. Fundătura Putnei f.n, către Şerban Constantin-Nicolae– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există aviz de la comisia de specilalitate.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, teren curţi-construcţii în suprafaţă de 300 mp, situat în Rădăuţi, str. Tolocii nr. 97, judeţul Suceava, către Puha Ilieiniţiator primar, Nistor Tatar;

– Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului unitate locativă, situat în str. 22 Decembrie, nr. 15, sc. A, ap. 33, Rădăuţi, către chiriașul Dascălu Dumitru– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şiprotecţie socială, sport, agrement şiprotecţie copii şi tineret;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului unitate locativă, situat în str. Oborului, nr. 6, bl. 13, sc. B, ap. 12, Rădăuţi, către chiriașa Uhrec Doina – Elena– iniţiator, primarNistor Tatar;
 • Există avize de la comisiile de specilalitate.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului unitate locativă situat în Volovățului, nr. 8, ap. 5, municipiul Rădăuți, către chiriașa Mihai Nelica– iniţiator, primarNistor Tatar;
 • Există avize de la comisiile de specilalitate.
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea, prin închiriere, a unei locuinţe din fondul locative administrat de către UAT Rădăuţi– iniţiator, primarNistor Tatar;
 • Există aviz de la comisiile de specialitate.
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în regim de închiriere, a garsonierei ANL din strada Gării, nr. 4, sc. B, ap. 19 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţşi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şiprotecţie socială, sport, agrement şiprotecţie copii şi tineret;
 • Se solicită aviz de la Comisia de administraţie publică locală juridică, disciplina, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în regim de închiriere, a unei garsoniere din fondul locativ administrat de către UAT Rădăuţi– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţşi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şiprotecţie socială, sport, agrement şiprotecţie copii şi tineret;
 • Se solicită aviz de la Comisia de administraţie publică locală juridică, disciplina, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Pozenului, nr. 9, municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numitului Papuc Laurenţiu Valentin– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Viitorului f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numiţilor Şpac Vasile şi Şpac Otilia Maria– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre pentru completarea C.L. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite şi amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuţi şi proprietatea statului român, cu modificările şi completările ulterioare– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

 

Diverse:

 1. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 17787/10/2 din 30.09.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 15117/04.10.2019;
 2. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 15832/10/6 din 08.10.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 15636/15.10.2019;
 3. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 17193/10/2 din 08.10.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 15637/15.10.2019;
 4. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 14404/10/6 din 08.10.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 15752/17.10.2019;
 5. Solicitarea domnului consilier local Cojocar Vasile Codruţu, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 99.073/20.09.2019;
 6. Solicitarea domnului Fediuc Mihai, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 99.104/15.10.2019;
 7. Solicitarea domnului consilier Ţarevici Cezar Ciprian, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi sub nr. 42415/21.10.2019;
 8. Solicitarea domnului Vasile Bodnărescu, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 99.128/24.10.2019;
 9. Adresa Autoritatăţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi sub nr. 14271/19.09.2019.
 10. Adresa societăţii SC CRIELMI SRL, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi sub nr. 16105/23.10.2019.
Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

STIRI

Consiliul Local Rădăuți a adoptat marți,  cu 11 voturi, un proiect de hotărâre pentru revocarea membrilor consiliului de administrație ai  Servicii Comunale SA. Consilierul...

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro