Connect with us

Hi, what are you looking for?

STIRI

Ședința Consiliului Local 9 dec. 2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 09.12.2019

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT municipiul Rădăuți iniţiator, primar Nistor Tatar;
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020” iniţiator, primar Nistor Tatar;
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT municipiul Rădăuṭi și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Rădăuṭi la cofinanțareaProiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”iniţiator, primar Nistor Tatar;
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”și mandatarea reprezentantului UAT municipiul Rădăuți să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava(AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifeloriniţiator, primar Nistor Tatar;
  1. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Societății ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”iniţiator, primar Nistor Tatar;
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.11.2019, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţiiniţiator, consilier local Simota Gheorghe;
Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

bijuterii
nadă
pescuit

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro