Connect with us

Hi, what are you looking for?

STIRI

Ședința Consiliului Local 24 iulie 2019

cof_soft

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 06.2019.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31.03.2019iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice începând cu 01.07.2019, prestate de către S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuţi – iniţiator, viceprimar Bogdan Andrei Loghin;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții «Modernizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuitî, str. Uzinei, str. Caramidăriei şi str.Tirului, municipiul Rădăuți, județul Suceava» iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor unităţi individuale din imobilul construcţiei situat în strada Ştefan cel Mare nr. 25, a cotelor părţi comune din imobilul şi a cotelor din terenul aferent, aflate în proprietatea privată a municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 124 mp identificat cadastral sub nr. 52698 înscris în C.F. nr. 52698 a municipiului Rădăuţi– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Există avize întrucât acest proiect a fost pus pe ordinea de zi a şedinţei trecute însă nu a fost aprobat;

 

 1. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr. 4333/14.03.2014 în favoarea firmei BTA NORD GRUP S.R.L. Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 10 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Calea Bucovinei nr. 34 şi concesionarea acestuia către Stănciulescu Liviu Florentin, fără licitaţie public, în vederea construirii unei scări de acces şi rampă pentru persoane cu dizabilităţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului în suprafaţă de 32,00 mp din domeniul privat al Municipiului Rădăuţi, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Putnei f.nr., către Pomohaci Dumitru Dorel şi Pomohaci Ioana Dana, fără licitaţie public, în vederea extinderii construcţiei – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 20 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Bogdan Vodă şi aprobarea vânzării terenului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat sub garajul din strada Bogdan Vodă, în suprafaţă de 20 mp, către Moisuc Niculina-Mihaela şi Moisuc Constantin, beneficiari ai dreptului de preemţiune – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către numitul Stanciuc Ion, în calitate de reprezentant titular al proprietarilor asociaţi din str. Ciocârliei, în vederea executării lucrărilor de extindere reţea de canalizare şi racorduri individuale, pe strada Ciocârliei, municipiul Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava, către S.C. Delgaz Grid S.A, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Andronic Motrescu, f.nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numiţilor Boteş Marian şi Boteş Florina Mihaela – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 

Diverse:

 1. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 5244/10/6 din 25.06.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 10190/03.07.2019;
 2. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 7457/10/6 din 24.06.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 10191/03.07.2019;
 3. Solicitarea domnului consilieri local Dan Vatră, preşedinte al Partidului UpR Rădăuţi nr. 2706/27.06.2019, înregistrată la registratura Primăriei municipiului Rădăuţi sub nr. 9852/27.06.2019;
 4. Adresa doamnei Cazac Ileana – consilier superior în cadrul Serviciului de Impozite şi Taxe înregistrată sub nr. 37449/28.06.2019.

 

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi constând în proiectele de hotărâre însoțite de referatele de aprobare ale inițiatorilor, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort, documente ce stau la baza iniţierii proiectelor, precum și cererile, adresele și informările de la capitolul diverse vor fi puse la dispoziția consilierilor în format letric.

Prin excepție, domnului consilier Bogdan Nicolau – Adrian, i se vor pune la dispoziție materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi doar în format electronic prin email potrivit opțiunii acestuia expimată anterior

Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

STIRI

Consiliul Local Rădăuți a adoptat marți,  cu 11 voturi, un proiect de hotărâre pentru revocarea membrilor consiliului de administrație ai  Servicii Comunale SA. Consilierul...

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro