Connect with us

Hi, what are you looking for?

STIRI

Ședința Consiliului Local 23 ian 2019

ptr
[fvplayer id="17"][fvplayer id="18"]
Vezi pe înregistrarea video cine este noul consilier care a depus jurământul.


Contractul de concesiune a lacului „Al. Sahia”, valabil până în anul 2062 a fost reziliat cu 13 voturi pentru, 2 împotrivă ( Petru Carcalete și Dan Mutrescu) și 3 abțineri ( Țarevici, Cojocaru și Grijincu). Consecință a rezilierii, Primăria reintră în posesia lacului și poate demola terasei construită ilegal. Privitor la insulă (contractul a expirat în 2 ian. 2019). Dacă concesionarul va refuza eliberarea insulei, se va ajunge din nou
în instanță.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de  10.12.2018.
 2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de  20.12.2018.
 3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului consilier local Galan Romeo – Gheorghe şi declararea vacant al locului consilierului în cauză– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului COVALI TIBERIU – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare Grădinița cu program normal ”Sfânta Treime” Rădăuți”– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 6 Rădăuți”– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Extindere Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Rădăuți cu un corp de clădire nou (P+2E)”– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat ulterior încheierii contractelor de achiziție publică și aprobarea cofinanţării costurilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Termoizolare față de pentru Grădinița cu program prelungit ”Prichindelul” Rădăuți”–  inițiator, primar Nistor Tatar;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2019 a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local, pentru repartizarea orelor de muncă pentru persoanele beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, care prestează acţiuni ori lucrări de interes local –  inițiator, primar Nistor Tatar;
 10. Proiect de hotărâre privind exprimarea acceptului de înfiinţare a ,,Consorţiului Şcolar Rădăuţi”– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 11. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune nr. 8672/31.07.2013 înregistrat cu nr. 12162/31.07.2013 încheiat între Municipiul Rădăuţi şi S.C. APOLLO S.R.L. RĂDĂUŢI, modificat prin actul adiţional nr. 157/11.10.2013 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Comuna Frătăuţii Vechi, sat Măneuţi, judeţul Suceava, identic cu imobilul cu nr. cadastral:30782 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 35,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situate în Municipiul Rădăuţi, str. Mihai Viteazu f. nr., în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării – iniţiator, primar, Nistor Tatar;
 14. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu o suprafaţă de 300 mp teren curţi –construcţii situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Tolocii nr. 97 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de vânzare prin licitaţie publică a imobilelor aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi şi aprobarea modelului cadru al Caietului de sarcini pentru procedura vânzării prin licitaţie publică – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. ing. Andronic Motrescu f.nr. respectiv, str. Jalcău f.nr.– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării  prin licitaţie publică a  cinci  imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Tolocii  f.n, str. Gheorghe Tofan  f.n, str. Mihail Kogalniceanu nr. 19 şi str. Sfantul Dumitru f.n – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren curți-construcții în suprafată de 300 mp situat în Municipiul Rădăuți, str. Pozenului nr. 59, către Herghiligiu Costică și Herghiligiu Mihaela-Cristina – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 213/19.11.2010 și aprobarea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 494 mp situate în municipiul Rădăuți, str. Iraclie Porumbescu f.n, identic cu imobilul cu nr. cadastral:34407, către Burlică Ana–  inițiator, primar  Nistor  Tatar;
 20. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu terenul curţi-construcţii în suprafaţă de 300 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. Jalcău nr. 16 şi aprobarea preţului de vânzare a acestui teren, către Luchen Mihai şi Luchen Valentina–  inițiator, primar  Nistor  Tatar;
 21. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 59/28.03.2013 şi aprobarea preţului de vânzare a terenului în suprafaţă de 118 mp situate în municipiul Rădăuţi, str. Tineretului nr. 38 B, identic cu imobilul cu nr. cadastral: 54111, către Tiron Adrian şi Tiron Elena-Cristina–  inițiator, primar  Nistor  Tatar;
 22. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în regim de închiriere, a garsonierei ANL din strada Gării, nr. 4, Sc. B, Ap. 19 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 23. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în regim de închiriere, a unui apartament din strada Calea Bucovinei, nr. 34, Rădăuţi – ANL, doamnei dr. Vizitiu Iulia, medic la Spitalul municipal ,,Sfinţii doctori Cosma şi Damian” Rădăuţi– iniţiator, primar, Nistor Tatar;

Diverse:

 1. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 19635/10/4 din 18.12.2018, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 209/07.01.2019;
 2. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 22977/10/4 din 09.01.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 829/16.01.2019;
 3. Informare privind activitatea asistenţilor sociali personali ai persoanelor cu handicap grav din municipiul Rădăuţi, înreg. Sub nr. 98514/15.01.2019;
 4. Solicitarea SC Best Dannys SRL, înreg. sub nr. 18643/17.01.2019;
 5. Adresa Camerei de Conturi Suceava nr. 1885/305 din 08.01.2019,  înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi sub nr. 552/11.01.2019;
 6. Lista obiectivelor de investiţii ale UAT Rădăuţi de dezvoltare locală şi infrastructură, înreg. la Consiliul Local sub nr. 98519/16.01.2018;
 7. Studiu de piaţă cu informaţii privind valorile minime consemnate pe piaţa imobiliară specifică în anul 2018, judeţul Suceava, Municipiul Rădăuţi.
Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

Anunturi

cu generator de ioni negativi, telecomandă  și temporizator. 350 lei VideoStudio-Producție Rădăuți tel:072.898.5298 Distribuie și tu

bijuterii
nadă
pescuit

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro