Connect with us

Hi, what are you looking for?

STIRI

HOTĂRÂREA COMITETETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ RĂDĂUȚI

stema10.04.2020

Art. 1. – (1) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe apele interioare  în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.
(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.
(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.
(4) Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod corespunzător.
(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) menționează, ca motiv, deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin. (3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor.
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării Ordonanței militare nr. 8 în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. – (1) Piața Agroalimentară Rădăuți rămâne în continuare deschisă,  pe toată perioada stării de urgență, pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a certificatului de producător.
(3) Unitățile fitofarmaceutice din municipiul Rădăuți  rămân deschise pe perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării  Ordonanței militare nr. 8 în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. – (1) Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică și pentru tehnica/echipamentele din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională.

Art. 4. – (1) Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la ordonanță militarănr. 8/2020.      a

Art. 5. – (1) Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității Căminului pentru Persoane Vârstnice Rădăuți și a Adăpostului de Noapte Rădăuți din subordinea DAS.

(2) Aparținătorii/Susținătorii/Reprezentanții legali ai beneficiarilor serviciilor prevăzute la alin. (1), în baza unei cereri, pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau, după caz, la reședința aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali dacă își asumă, pe propria răspundere, că au condiții corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora.

Art. 6. – (1) Se instituie, începând cu data de 11.04.2020, măsura de izolare preventivă la locul de muncă  pentru personalul Căminului pentru Persoane Vârstnice Rădăuți pe o perioadă de 14 zile, conform graficului prezentat în anexa la prezenta hotărâre.
(2) Perioada prevăzută la alin. (1) este urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi.
(3) Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor prevăzute la art. 9 alin. (1) atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.
(4) Accesul vizitatorilor/aparținătorilor/susținătorilor/reprezentanților legali ai beneficiarilor Căminului pentru Persoane Vârstnice Rădăuți este interzis.

Art. 7. (1) Personalului care deservește Căminul pentru Persoane Vârstnice Rădăuți i se asigură de către D.A.S. Rădăuți echipamentele igienico-sanitare și de protecție necesare, cazarmament și hrana zilnică necesară, din bugetul instituției.

Art. 9.  Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaților Căminului pentru Persoane Vârstnice Rădăuți, termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.

Art. 10. În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, al unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului personal, la sediul serviciului social.

Art. 11. – Se recomandă autorităților administrației publice locale și proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluții dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul acestor imobile.

Art. 12. – În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.

Art.13.- În vederea prevenirii răspândirii COVID-19, autoritățile administrației publice locale ale municipiului Radauti asigură pentru personalul din cadrul Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma si Damian” Radauti, la cerere, spații hoteliere destinate repausului dintre ture sau gărzi, hrana – trei mese pe zi și apa.
Art 15. – Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei HOTĂRÂRI:.

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 5-10;

 

Președintele Comitetului Local pentru Situații de Urgență Rădăuți

 

Primar,

NISTOR TATAR

Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

Anunturi

cu generator de ioni negativi, telecomandă  și temporizator. 350 lei VideoStudio-Producție Rădăuți tel:072.898.5298 Distribuie și tu

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro