Connect with us

Hi, what are you looking for?

STIRI

Ședință extraordinară de Consiliu Local

cof_soft

Cu replici tăioase și cu “armele” pe masă, consilierii  s-au bătut pentru binele rădăuțenilor, au respins bugetul, și au avut discuții constructive. Diferența între ironie și adevăr o aflați din filmul atașat.

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare loc joacă pentru copii, construire copertină şi împrejmuire“ la Grădiniţa cu Program Prelungit Pinochio Rădăuţi- iniţiator primar Nistor Tatar;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare spaţiu activităţi în aer liber“ la Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuţi – iniţiator primar Nistor Tatar;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Amenajare loc joacă pentru copii, construire copertină şi împrejmuire – iniţiator primar Nistor Tatar;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Reparaţii acoperiş (şarpantă şi învelitoare) la clădirea din str. Piaţa Unirii nr. 67 “ – iniţiator primar Nistor Tatar;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii ,,Extindere reţea alimentară cu apă pe str. Griviţei, str. Vladimir Trebici, str. Plevnei, str. Pompierilor (parţial) şi extindere reţea canalizare str. Vladimir Trebici, str. Pompierilor (parţial) în municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava“ – iniţiator primar Nistor Tatar;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţşi agricultură;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si turism, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură;

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului privind acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul propriu al municipiului Rădăuţi, pentru activităţi nonprofit de interes local -iniţiator primar Nistor Tatar;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţşi agricultură;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor şcolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Rădăuţi – iniţiator primar Nistor Tatar;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei din stradă cu sens unic, în parcare, a tronsonului din strada Piaţa Unirii, Municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava şi montarea a trei bariere – iniţiator, primar Nistor Tatar;
– Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului si turism, conservarea monumentelor istorice si de arhitectură;

PRIMAR,
Nistor Tatar SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Marinică SOFRONI

Distribuie și tu
Written By

1 Comment

1 Comment

  1. Cornel

    22/10/2019 at 18:38

    Strada Constantin Brancoveanu situata la doar 1 km de centrul orasului este inca ne asfaltata si fara rețea de canalizare și apă, iar ei se pierd în proiecte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Consiliul Local Rădăuți a adoptat marți,  cu 11 voturi, un proiect de hotărâre pentru revocarea membrilor consiliului de administrație ai  Servicii Comunale SA. Consilierul...

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro