Connect with us

Hi, what are you looking for?

STIRI

Ședință de Consiliu Local online

Miercuri 1 aprilie, începând cu ora 10, consilierii rădăuțeni se vor întâlni online pentru a aproba proiectele ordinii de zi.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

al şedinţei extraordinare a Consiliului Local, convocată de îndată, în data de 01.04.2020

 

 

 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 02.2020.
 2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare, convocată de îndată, din data de 26.03.2020.
 3. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98637/19.03.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții <<Trotuar Mihai Viteazu partea stângă (bloc 15), municipiul Rădăuți, județul Suceava>> – iniţiator primar Nistor Tatar;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
 1. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98652/31.03.2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acţiuni multianuale la obiectivul de investiţii Modernizare cu asfalt strada 9 mai, strada Tineretului, strada Plugarilor, strada Pepenăriei, strada Papetăriei, strada Mănăstirii, strada C.D. Gherea, strada Merilor, strada berăriei, strada Colibaba, strada Recoltei, strada Sitarilor, strada Parcului, strada Fagilor, în municipiul Rădăuți, județul Suceavainiţiator primar Nistor Tatar;

 

 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;

 

 1. Proiect de hotărâre înregistrat cu nr. 98651/31.03.2020 privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020iniţiator primar Nistor Tatar;

 

 • Se solicită aviz de la Comisia de administraţie publică locală juridică, disciplina, apararea ordinii publice respectarea drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agricultură;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, sport, agrement şi protecţie copii şi tineret;
 • Se solicită aviz de la Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului şi turism, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură;
Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

STIRI

Consiliul Local Rădăuți a adoptat marți,  cu 11 voturi, un proiect de hotărâre pentru revocarea membrilor consiliului de administrație ai  Servicii Comunale SA. Consilierul...

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro