Connect with us

Hi, what are you looking for?

Media

Ședința Consiliului Local 28 martie 2019


PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 02.2019.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul ,,Sf. Dr. Coşma şi Damian”Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unui post  din cadrul Serviciului Resurse Umane – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine şi Siguranţă Publică al Poliţiei Locale Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 5. Proiect de hotărâre cuprinzând norme stabilite de consiliul local Rădăuţi pentru instituţiile publice, agenţii economici, persoanele juridice şi cetăţeni (persoane fizice) cu privire la: gospodărirea, asigurarea igienei publice, salubrizării, întreţinerea spaţiilor verzi, protecţia mediului înconjurător, întreţinerea şi folosirea construcţiilor şi utilizarea drumurilor publice, buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, utilizarea domeniului public şi privat şi afişarea materialelor publicitare– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii, pe o perioadă de 2 ani, a contractului privind activitatea de iluminat public în Municipiul Rădăuţi nr. 3575/13.04.2007 încheiat între Municipiul Rădăuţi şi S.C. Servicii Comunale S.A. Rădăuţi – iniţiator, viceprimar, Bogdan Andrei Loghin;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Rădăuţi pentru perioada 2019-2029 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2019 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărarea Consiliului Local nr. 82/26.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de prorietate, înscris pentru municipiul Rădăuţi – domeniul public, în baza H.C.L. nr. 126/23.07.2009 din C.F. nr. 30668 Frătăuţii Noi, pentru imobilul cu nr. cadastral 30668 Frătăuţii Noi, în suprafaţă de 90.463 mp şi aprobarea rectificării C.F. în sensul radierii dreptului de proprietate înscris pentru municipiul Rădăuţi – domeniul public, în baza Actului notarial. nr. 29/07.02.2019 din C.F. 35152 Frătăuţii Vechi pentru imobilul cu nr. cadastral 35152, în suprafaţă de 4.324 mp şi C.F. 35153 Frătăuţii Vechi, pentru imobilul cu nr. cadastral 35153, în suprafaţă de 137.600 mp, provenite din dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 30782 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 11. Proiecte de hotărâre privind includerea unui bun imobil în domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a trei parcele de teren inițiator, primar Nistor Tatar;
 13. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a patru parcele de teren – inițiator, primar Nistor Tatar;
 14. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 14.199 mp, situat în intravilanul municipiului Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava a terenului arabil în suprafaţă de 200 mp situat în intravilanul municipiului Rădăuţi, str. Vladimir Trebici f.n – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Dimitrie Onciul nr. 35 A – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 64,00 mp teren, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Grănicerului f.nr., în vederea construirii unui spaţiu comercial pentru produse alimentare şi industriale – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiţii << Mordenizare cu asfalt str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuită, str. Uzinei, str. Cărămidăriei şi str. Tirului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 19. Proiect de hotărâre privind alegerea președintilor de ședință a Consiliului Local al municipiului Rădăuți pentru perioada aprilie 2019 – iunie 2029 – iniţiator, viceprimar, Bogdan Andrei Loghin;
 20. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 35,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Mihai Viteazu f. Nr., şi concesionarea acestuia către Firma Davalmar Com S.R.L. fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţiei – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea de facilităţi fiscale pentru contribuabili persoane fizice– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 22. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în regim de închiriere, a unui apartament  din strada Calea Bucovinei, nr. 34A, Rădăuți-ANL, domnului  SOROCHIN IURIE,  medic  la Spitalul municipal ” Sfinții doctori Cosma și Damian” Rădăuți – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 9,00 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Mihai Viteazu f.nr., bl. 20 şi concesionarea acestuia către Prelipcean Elena Doina şi Prelipcean Dănuţ, fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţiei– iniţiator, primar Nistor Tatar;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către Argeșanu Gheorghe a imobilului unitate locativă în suprafaţă totală de 37,52 mp, identic cu Nr. cad. 49018-C1-U5 şi cotă indiviză de 47/100 din casa scării în suprafaţă de 3,71 mp, identic cu Nr. Cad. 49/2/IV și terenul aferent acestuia în suprafaţă de 55 mp, parte din imobilul identificat cadastral cu nr. topo 47/2 din CF nr. 49018 a municipiului Rădăuţi, situat în str. Piaţa Garoafelor, nr. 3, municipiul Rădăuți, judeţul Suceava – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general reactualizat în baza OUG nr. 114/2018 şi aprobarea cofinanţării pentru obiectivul de investiţii ..Termoizolare faţade pentru Grădiniţa cu program prelungit ,, Prichindelul” Rădăuţi” – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ,,VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă”, şi a contribuţiei proprii în proiect, a Municipiului Rădăuţi, în vederea finanţării în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2017-2020 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării de către Municipiul Rădăuţi a acţiunii/proiectului << WiFi4U Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale>> conform Acordului de Grant încheiat prin Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/009493 – 012519 şi stabilirea locaţiilor de amplasare a punctelor de acces a reţelei Wi-Fi – iniţiator, primar Nistor Tatar.

Diverse:

 1. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 23973/10/4 din 13.03.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 4423/19.03.2019;
 2. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 3130/10/3/4 din 06.03.2019, înregistrată la Consiliul Local Rădăuţi sub nr. 98589/15.03.2019;
 3. Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 2225/10/6 din 19.02.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 3245/26.02.2019;
 4. Hotărârea Civilă nr. 168/28.02.2019 în dosarul nr. 3723/285/2018, având ca obiect ,,anulare act administrativ” ( reclamantă Fundaţia ,,Ştefan cel Mare” Voivodeasa);
 5. Solicitarea doamnei Haiura Dana-Mihaela înregistrată la Consiliul Localsub nr. 98.661/07.03.2019 şi răspunsul formulat de compartimentul Fond Funciar în data de 18.03.2019;
 6. Solicitarea domnului Carcalete Petru, în calitate de Preşedinte al Organizaţiei Locale Rădăuţi ALDE, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98680/18.03.2019;
 7. Solicitarea domnului Carcalete Petru, în calitate de Preşedinte al Organizaţiei Locale Rădăuţi ALDE, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98679/18.03.2019;
 8. Solicitarea domnului Aniţulesei Gheorghe Doru, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98681/19.03.2019 şi răspunsul formulat de către Serviciul urbanism şi a.p. din cadrul Primăriei municipiului Rădăuţi;
 9. Plângerea prealabilă formulată de S.C. APOLLO S.R.L. privind H.C.L. 10/2019, înregistrată la Consiliul Local sub nr. 98658/01.03.2019 şi răspunsul la plângerea prealabilă formulat de Consiliul Local;
Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

Anunturi

cu generator de ioni negativi, telecomandă  și temporizator. 350 lei VideoStudio-Producție Rădăuți tel:072.898.5298 Distribuie și tu

bijuterii
nadă
pescuit

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro