Connect with us

Hi, what are you looking for?

Video

Ședința Consiliului Local 27 iun 2018

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2018;
 2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.05.2018;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava – inițiator, consilier local PMP – Bogdan-Adrian Nicolau;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Judeţul Suceava prin Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi Consiliul Local al municipiului Rădăuți – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 5. Proiect de hotărâre privind transformarea a patru funcţii publice de execuţie ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional imediat superior de către funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unui post de asistent medical principal – specialitatea igienă, în post de asistent medical generalist debutant, din cadrul serviciului managementul calităţii    –  inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 7. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Rădăuţi cu imobilul situat în str. Grănicerului, identificat cadastral ca parte din cu nr. topo 4029/1 din CF nr. 32142 (CF vechi 5661) a municipiului Rădăuţi, în suprafaţă de 64 mp – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava, cu un nr. de 42 parcele de teren– inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, cu 4 parcele de teren – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru strada Mihai Pitei şi strada Tirului, din obiectivul de investiţii << Modernizare cu asflat str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuită, str. Uzinei, str. Cărămidăriei şi str. Tirului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava – iniţiator, primar Nistor Tătar;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Pavare trotuar str. Sfantul Dumitru (hotel – intersectie str. Dimitrie Onciul, partea dreapta), municipiul Radauti, judeţul Suceava» – iniţiator, primar Nistor Tătar ;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava către C. “Delgaz Grid„ S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Valea Seacă, F.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numitului Ştefancu Marian Gelu– iniţiator primar, Nistor Tătar;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilul unitate locativă situat în str. Alexandru Sahia, nr. 4, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava către chiriaşii Lefter Elvis şi Lefter Loredana – Elena – iniţiator primar, Nistor Tătar;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilul unitate locativă situat în str. Putnei, nr. 74, etaj 1, ap.2, municipiul Rădăuți către chiriașa Iacob Anica – inițiator, primar Nistor  Tătar;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea C.L. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite şi amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuţi si proprietatea statului român, modificată şi completată prin HCL nr. 18/25.01.2018 – inițiator, primar  Nistor Tătar;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava către SC Delgaz Grid SA, prin SC Smart Energy SRL, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Putnei, f.nr., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, a numitului Bongeac Valentin – inițiator, primar Nistor Tătar;
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiul Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 12,40 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Grănicerului, nr. 14 şi concesionarea acestuia către Ţibu Alexandru Marius, fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţiei – iniţiator, primar Nistor Tătar;
 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 10,28 mp, situat în strada Volovăţului, nr. 19B, sc. A şi concesionarea directă a acestuia către Bilan Nicoleta Olimpia, în vederea extinderii construcţiei – iniţiator, primar Nistor Tătar;
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 107 din 29.05.2018 privind aprobarea schimbării titularului şi prelungirea duratei contractului de concesiune f. nr. din 14.06.1993 – iniţiator, primar Nistor Tătar;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului în suprafaţă de 9,5 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situat în municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei, nr. 34, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării –  inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 21. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 5 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în Parc (statuie) – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă (PUZ) pentru introducerea în intravilan a suprafeţei de 2700 mp în vederea construirii unui deposit de reciclare (colectare) material – inițiator, primar  Nistor  Tătar;

Diverse:

 1. Adresa Instituţiei Prefectului nr. 10092/10/4 din 04.06.2018 înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 8408/12.06.2018;
 2. Adresa Instituţiei Prefectului nr. 7757/10/4 din 29.05.2018 înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 8407/12.05.2018 şi răspunsul dat;
 3. Adresă de la SC FLORA GALAN SRL înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 7733/30.05.2018;
 4. Adresa domnului Andi Agrosoaie, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 8675/15.06.2018, prin care răspunde la răspunsul dat de Consiliul Local;
 5. Oferta CAR Învăţământ Fălticeni înregistrată la Consiliul Local Rădăuţi cu nr. 98785/04.06.2018;
 6. Adresa domnului Ciobîcă Octavian înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 36432/12.06.2018 şi răspunsul dat;
 7. Sentinţa nr. 411/29.03.2018 în dosarul nr. 7757/86/2017, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 7886/04.06.2018 ;
 8. Sentinţa nr. 412/29.03.2018 în dosarul nr. 7516/86/2017, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 7883/04.06.2018;
 9. Precizări ale Consiliului Local în dosarul nr. 5441/285/2017 înregistrate cu nr. 7724/13.06.2018;
 10. Adresa domnului Preda Florin Mirel înregistrată la Consiliul Local cu nr. 98803/21.06.2018;
 11. Adresa SC AVACONSULTING SRL nr. 216/21.06.2018, înregistrată la Consiliul Local cu nr. 98804/21.06.2018.

 

Secretar municipiu,

Marinică SOFRONI

Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

bijuterii
nadă
pescuit

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro