Connect with us

Hi, what are you looking for?

Video

Ședința Consiliului Local 27 iun 2018

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2018;
 2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 31.05.2018;
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava – inițiator, consilier local PMP – Bogdan-Adrian Nicolau;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Judeţul Suceava prin Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Suceava şi Consiliul Local al municipiului Rădăuți – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 5. Proiect de hotărâre privind transformarea a patru funcţii publice de execuţie ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional imediat superior de către funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rădăuţi – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Sf. Dr. Cosma şi Damian Rădăuţi, prin transformarea unui post de asistent medical principal – specialitatea igienă, în post de asistent medical generalist debutant, din cadrul serviciului managementul calităţii    –  inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 7. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al Municipiului Rădăuţi cu imobilul situat în str. Grănicerului, identificat cadastral ca parte din cu nr. topo 4029/1 din CF nr. 32142 (CF vechi 5661) a municipiului Rădăuţi, în suprafaţă de 64 mp – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 8. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Radauti, judetul Suceava, cu un nr. de 42 parcele de teren– inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, cu 4 parcele de teren – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru strada Mihai Pitei şi strada Tirului, din obiectivul de investiţii << Modernizare cu asflat str. Hipodromului, str. Cucului, str. Mihai Pitei, str. Valea Seacă, str. Şerpuită, str. Uzinei, str. Cărămidăriei şi str. Tirului, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava – iniţiator, primar Nistor Tătar;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Pavare trotuar str. Sfantul Dumitru (hotel – intersectie str. Dimitrie Onciul, partea dreapta), municipiul Radauti, judeţul Suceava» – iniţiator, primar Nistor Tătar ;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava către C. “Delgaz Grid„ S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Valea Seacă, F.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numitului Ştefancu Marian Gelu– iniţiator primar, Nistor Tătar;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilul unitate locativă situat în str. Alexandru Sahia, nr. 4, municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava către chiriaşii Lefter Elvis şi Lefter Loredana – Elena – iniţiator primar, Nistor Tătar;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilul unitate locativă situat în str. Putnei, nr. 74, etaj 1, ap.2, municipiul Rădăuți către chiriașa Iacob Anica – inițiator, primar Nistor  Tătar;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea C.L. 185/18.12.2014 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru terenurile aflate sub garajele construite şi amplasate pe proprietatea privată a municipiului Rădăuţi si proprietatea statului român, modificată şi completată prin HCL nr. 18/25.01.2018 – inițiator, primar  Nistor Tătar;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlu gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava către SC Delgaz Grid SA, prin SC Smart Energy SRL, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Putnei, f.nr., municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava, a numitului Bongeac Valentin – inițiator, primar Nistor Tătar;
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiul Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 12,40 mp, situat în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Grănicerului, nr. 14 şi concesionarea acestuia către Ţibu Alexandru Marius, fără licitaţie publică, în vederea extinderii construcţiei – iniţiator, primar Nistor Tătar;
 18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 10,28 mp, situat în strada Volovăţului, nr. 19B, sc. A şi concesionarea directă a acestuia către Bilan Nicoleta Olimpia, în vederea extinderii construcţiei – iniţiator, primar Nistor Tătar;
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 107 din 29.05.2018 privind aprobarea schimbării titularului şi prelungirea duratei contractului de concesiune f. nr. din 14.06.1993 – iniţiator, primar Nistor Tătar;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului în suprafaţă de 9,5 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situat în municipiul Rădăuţi, str. Calea Bucovinei, nr. 34, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării –  inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 21. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 5 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în Parc (statuie) – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă (PUZ) pentru introducerea în intravilan a suprafeţei de 2700 mp în vederea construirii unui deposit de reciclare (colectare) material – inițiator, primar  Nistor  Tătar;

Diverse:

 1. Adresa Instituţiei Prefectului nr. 10092/10/4 din 04.06.2018 înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 8408/12.06.2018;
 2. Adresa Instituţiei Prefectului nr. 7757/10/4 din 29.05.2018 înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 8407/12.05.2018 şi răspunsul dat;
 3. Adresă de la SC FLORA GALAN SRL înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 7733/30.05.2018;
 4. Adresa domnului Andi Agrosoaie, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 8675/15.06.2018, prin care răspunde la răspunsul dat de Consiliul Local;
 5. Oferta CAR Învăţământ Fălticeni înregistrată la Consiliul Local Rădăuţi cu nr. 98785/04.06.2018;
 6. Adresa domnului Ciobîcă Octavian înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 36432/12.06.2018 şi răspunsul dat;
 7. Sentinţa nr. 411/29.03.2018 în dosarul nr. 7757/86/2017, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 7886/04.06.2018 ;
 8. Sentinţa nr. 412/29.03.2018 în dosarul nr. 7516/86/2017, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 7883/04.06.2018;
 9. Precizări ale Consiliului Local în dosarul nr. 5441/285/2017 înregistrate cu nr. 7724/13.06.2018;
 10. Adresa domnului Preda Florin Mirel înregistrată la Consiliul Local cu nr. 98803/21.06.2018;
 11. Adresa SC AVACONSULTING SRL nr. 216/21.06.2018, înregistrată la Consiliul Local cu nr. 98804/21.06.2018.

 

Secretar municipiu,

Marinică SOFRONI

Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

Anunturi

cu generator de ioni negativi, telecomandă  și temporizator. 350 lei VideoStudio-Producție Rădăuți tel:072.898.5298 Distribuie și tu

bijuterii
nadă
pescuit

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro