Connect with us

Hi, what are you looking for?

Media

Ședința Consiliului Local 26 apr. 2018

Vedeți ce proiecte au aprobat și ce dezbateri au fost.

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

 

 1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2018;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Cadru “Centenarul Marii Uniri” – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 3. Proiect de hotărâre privind Regulamentul de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Rădăuţi – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 10 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, strada Piaţa Unirii f. nr.- inițiator, primar  Nistor Tătar;
 5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă organizată în condiţiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al municipiului Rădăuţi – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al municipiului Radauti, judetul Suceava a unui nr. de 46 parcele de teren – inițiator, primar Nistor Tătar;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 12,40 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situat în municipiul Rădăuţi, strada Grănicerului nr. 14, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării– inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 13,00 mp aparţinând domeniului public al municipiului Rădăuţi, situat în municipiul Rădăuţi, strada Eudoxiu Hurmuzachi nr. 12, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării– inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 9. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei – inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 al Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava–  inițiator, primar  Nistor  Tătar;
 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 500 mp, situat pe str. Frâncei, mun. Rădăuţi, jud. Suceava în vederea realizării Centrului Cultural al Comunităţii Ruşilor Lipoveni – Rădăuţi– inițiator, primar Nistor Tatar;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Servicii Comunale SA Rădăuţi, pentru anul 2018 – inițiator, primar Nistor Tătar;
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare a unui teren în suprafaţă de 165 mp situat în municipiul Rădăuţi, strada Vasile Conta, nr. 16, către Clem Tudorel şi Clem Ramona – Adriana – inițiator, primar Nistor Tătar;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui teren curţi-construcţii în suprafaţă de 300 mp situat în Municipiul Rădăuti, str. Comandor Dan Ghica Cucerca, nr.47, către Vatamaniuc Adrian George – inițiator, primar Nistor Tătar;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 23/25.01.2018 privind aprobarea vanzarii imobilul unitate locativă situat în str. Calea Cernăuți nr. 43, ap.2, parter municipiul Rădăuți catre chiriașa Iordache Cornelia – inițiator, primar Nistor Tătar;
 16. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu un teren curţi construcţii în suprafaţă de 300 mp situat în municipiul Rădăuţi, strada Jalcău nr. 30 şi vânzarea directă a acestui teren către Calancea Ioan – Dorin şi Calancea Gabriela – Maria – inițiator, primar Nistor Tatar;
 17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe sociale doamnei Bozu Elena în imobilul din municipiul Rădăuţi, strada Salcâmilor, nr. 3, extinderea spaţiului de locuit chiriaşilor Ionesi Gheorghe şi Bozu Nicolae, în acelaşi imobil şi modificarea HCL 247/2017 privind prelungirea contractelor închiriere pentru locuinţele sociale ale UAT Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tătar;
 18. Proiect de hotărâre privind repartizarea, prin închiriere, a trei locuinţe din fondul locativ administrat de către UAT Rădăuţi – inițiator, primar Nistor  Tătar;
 19. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru trei locuinţe din fondul locativ administrat de către UAT Rădăuţi – inițiator, primar Nistor Tătar;
 20. Proiect de hotărâre privind ratificarea contractului de vânzare-cumpărare nr. 698 din 23.04.2015 autentificat la SPN ,,MANDICI” încheiat între Primăria muninicipiului Rădăuţi şi Cojocar Bogdan – Virgil – inițiator, primar Nistor Tătar;

Diverse:

 1. Adresa Instituiei Prefectului nr. 4774/10/4 din 30.03.2018 înregistrată la Primaria municipiului cu nr. 5413/11.04.2018;
 2. Adresa Instituiei Prefectului nr. 4773/10/4 din 02.04.2018 înregistrată la Primaria municipiului cu nr. 5727/17.04.2018;
 3. Adresa Instituiei Prefectului nr. 6607/20/9 din 02.04.2018 înregistrată la Primaria municipiului cu nr. 5204/04.04.2018;
 4. Adresa Instituiei Prefectului nr. 6393/10/8 din 21.03.2018 înregistrată la Primaria municipiului cu nr. 4621/26.03.2018;
 5. Adresa Instituiei Prefectului nr. 6856/10/3 din 02.04.2018 înregistrată la Primaria municipiului cu nr. 5592/16.04.2018;
 6. Sentinţa Civilă nr. 229/2018, pronunţată în data de 08.02.2018, în dosarul nr. 7758/86/2017, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 4923/30.03.2018.
 7. Plângerea prealabilă a domnişoarei Mitric Elena-Livia, Şef serviciu administraţie publică locală, resurse umane, relaţii publice, registratură, achiziţii publice şi programe europene din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun. Rădăuţi, înregistrată la Consiliul Local Rădăuţi cu nr. 98679/13.04.2018 şi răspunsul dat.
 8. Promovare recurs în dosarul nr. 7446/86/2017;
 9. Adresa domnului Andi Radu Agrosoaie, înregistrată la Primăria municipiului Rădăuţi cu nr. 5006/17.04.2018.
Distribuie și tu
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Alte articole

Ultimele cu video

Vezi care sunt țările participante, în acest an, la Festivalul Internațional de Folclor „ARCANUL” și cu ce trupe a semnat contract Primăria pentru zilele...

STIRI

Anul acesta prin grija administrației locale, Zilele municipiului Rădăuți se vor desfășura după un program de o amploare fără precedent. Pentru prima dată Mănăstirea...

STIRI

Dis de dimineață, pescarii și-au ocupat locurile pe standuri, au preparat momelile, au testat adâncimea și distanța iar la ora 9.00 un claxon lung...

bijuterii
nadă
pescuit

Cancan Rădăuțean înființat în 1999 ; Copyright © 2022 radautiziar.ro | made by revomarketing.ro